מדריך בישול.

השתמשו בזמני הבישול ובטמפרטורות הבישול המופיעות בטבלה כמדריך, זמני הבישול ישתנו בהתאם לעובי של המזון המבושל. חובה להתייחס לזמן המינימום לבישול מאחר וזה הזמן שלוקח למזון להגיע לטמפרטורת פסטור בטוחה.